มหาวิทยาลัย ปีที่ ๙๙ ฉบับ จิตร ภูมิศักดิ์

มหาวิทยาลัย ปีที่ ๙๙ ฉบับ จิตร ภูมิศักดิ์

2021

Share

จิตร ภูมิศักดิ์ ศิษย์เก่าของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักต่อสู้ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ เป็น ‘ผู้มาก่อนกาล’ ในการเผชิญหน้าต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคมจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยยกย่องเขาหรือมีอนุสรณ์อื่นใดเพื่อระลึกถึงเขาเลยแม้แต่ชิ้นเดียว หนังสือของสาราณียกรฉบับนี้ จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สาราณียกร ในฐานะชาวจุฬาฯ จัดทำขึ้นเพื่อหวนระลึกถึงจิตวิญญาณแห่ง ‘จิตร’ ศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกลืม