Book Cover

"พนักงานเก็บขยะ” อาชีพอันทรงเกียรติที่ถูกสังคมรังเกียจ

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์
1
4 ม.ค. 22
Book Cover

นรกของสัตว์ เมื่อทุนนิยมทำให้มนุษย์บริโภคเกินจำเป็น

ณัฏฐณิชา ภู่คล้าย
1.0K
19 ธ.ค. 21