Book Cover

ร่วมกัน “เปลี่ยนแปลง” และ “พัฒนา” เพื่อจุฬาฯ ที่ดีกว่าไปพร้อมกับ “พ้อย พลอยวรินทร...

ณัฐธิดา คะสีทอง
107
20 มี.ค. 22
Book Cover

ชวนคุยกับ 'แรปเตอร์' ผู้สมัครนายกสโมสรนิสิตฯ : เควียร์หนึ่งคนกับอบจ. เพื่อคนทุกคน...

ธนาพัฒน์ มีฉิม
377
20 มี.ค. 22
Book Cover

ศิลปะ อำนาจ และการเปลี่ยนแปลง: บทสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานศิลปะและวัฒนธรรม “ณัฏฐนิ...

วรัญลักษณ์ เผือกมงคล
134
20 มี.ค. 22
Book Cover

คุยกับ ‘หยิน-จัยวาสน์’: ผู้สมัครอุปนายกคนที่ 1 อบจ. : ความหวัง และสิ่งที่อยากให้เ...

เจียระไน ซองทอง
245
20 มี.ค. 22
Book Cover

ชวนคุยกับ ‘หมิว ธนธรณ์’ ผู้สมัครอุปนายกคนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องจุฬาฯ ชุมชน เมือง และ...

ธนาพัฒน์ มีฉิม
135
20 มี.ค. 22
Book Cover

"เพราะกีฬาก็สำคัญ”: ส่องความสัมพันธ์ของกีฬากับนิสิตจุฬาฯ ผ่านทัศนะผู้สมัครตำแหน่ง...

พุทธิชาต มาแดง
212
20 มี.ค. 22
Book Cover

วิชาการนั้นสำคัญไฉน: เพราะฝ่ายวิชาการคือส่วนสำคัญในการเปลี่ยนปรับขยับสังคม กับบทส...

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์
124
20 มี.ค. 22
Book Cover

นิสิตสามารถร่วม “คิดโครง” และร่วมตรวจสอบความ “โปร่งใส” นโยบายใหม่จาก “แพร แพรภคภร...

ณัฐธิดา คะสีทอง
150
20 มี.ค. 22
Book Cover

คุยกับ 'แอ๊นท์ รชยา เพิ่มสินทวี' ถอดรื้อนิยามนิสิตสัมพันธ์ให้เป็นไปเพื่อนิสิตอย่า...

วรัญลักษณ์ เผือกมงคล
136
20 มี.ค. 22
Book Cover

เรื่องเงินเรื่องใหญ่ ควรใส่ใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้: สัมภาษณ์ผู้สมัครเหรัญญิก อบจ...

นีน
133
20 มี.ค. 22
Book Cover

ก่อร่างสร้างโปรเจกต์: SAR Senior Project

นีน
240
23 ม.ค. 22
Book Cover

Know more SAR มารู้จักสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรให้มากขึ้น

นีน
398
21 ม.ค. 22