Update

เสวนาวิชาการ: วิชาการเดย์ วิชาการกันแค่กันยาฯ


โดย เมื่อ

“จุฬาฯ ยังไม่สิ้นงานวิชาการดีๆ” คำพูดนี้ดูจะสามารถยืนยันได้จากบรรดางานเสวนาวิชาการต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ล้วนอัดแน่นด้วยคุณภาพทางวิชาการที่หลากรส หลายลีลา วันนี้ CHU! จึงได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต่อแถวเรียงรายกันเพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แขนงต่างๆ ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ ให้แฟนเพจได้เลือกรับฟังตามใจชอบ เตรียมเคลียร์คิว ทำตัวให้ว่าง แล้วร่วมงานเสวนาวิชาการต่างๆ ได้เลย!   Public Lecture on “An International Perspective on Strengthening University-Community Network and Community Engagement in Education and Learning Systems” By Dato’Dr. See Ching Mey. On September 7th, 2016, 13.00-15.00, 2nd fl. Phramingkhwan Building Faculty of Education   บรรยายชุด MADE IN 1956 “สายธารเปลี่ยนทิศ” วิกฤตการณ์คลองสุเอชกับประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่ โดย ผศ.ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้อง 501/13 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์     นิทรรศการ “100 ปี จุฬาฯ CUD – CUSAR พัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย” โดยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ภายในงานพบกับกิจกรรมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เลือกชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตของนิสิตสำนักวิชา ฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ใต้อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม การสอบสอนของผู้เข้าสมัครเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์   A Lecture “Why are Tibeto-Burman languages so typologically diverse?” Friday, September 9th, 2016 (2:00-3:30 p.m.) Room 501/29, Maha Chakri Sirindhorn Building This lecture is part of the lecture series “Diversity in ASEAN from linguistic perspectives,” sponsored by the ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University. การบรรยายโครงการ “สืบสานวิทยาพฤฒาจารย์ ปี ๒๕๕๙” ในหัวข้อ “เสน่ห์ภาษาบาลี-สันสกฤตสำหรับผู้เรียนภาษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๑/๑๘ ชั้น ๔ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายทางวิชาการ เรื่องเทคนิคการอ่านเตรียมสอบ CU-TEP โดย อาจารย์ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 12.15 -13.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บรรยายชุด MADE IN 1956 การทำลายภาพลักษณ์สตาลิน ค.ศ.1956 โดย รศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้อง 501/13 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ การบรรยาย หัวข้อ Translation as Transformation โดย Professor Harish Trivedi (University of Delhi) วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.30 ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถสำรองที่นั่งได้ โดยส่ง email มาที่ ccti_2010@hotmail.com โทร./แฟกซ์ 02-218-4634 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง        

Update

เสวนาวิชาการ: ก่อนสิ้นเดือนนี้ มีอะไรให้ไปฟัง?


โดย เมื่อ

งานเสวนาวิชาการในจุฬาฯ นั้นมีมากมายให้เข้าฟังไม่หวาดไม่ไหว หลายคนมักจะไม่ค่อยรู้ว่ามีงานที่แสนน่าสนใจเหล่านี้รออยู่ ทาง CHU! เลยรวบรวมมาให้ลองเลือกสรรไปเข้าร่วมกันตามใจชอบเลย จะบอกว่าช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ตารางงานเสวนาวิชาการที่จะมีขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแน่นมาก แต่ละงานรับรองว่าคุณภาพคับแก้วแน่นอน ไม่รอช้า ไปดูงานวิชาการในเดือนสิงหาคม 2559 นี้กันเลย!   งานประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ด้านเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ Symposium on “ACHIEVING SDGS THROUGH ORGANIC AGRICULTURE RESEARCH AND EDUCATION: Lessons from Thailand and Bhutan” ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-218-9832 กิจกรรมเสวนาโครงการอาศรมความคิด ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไทย ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลง” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา โทร 02-218-2429 งานเสวนา “แนวทางฝัน จากวิศวกรสู่ผู้ประกอบการ” วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม pusanisa.path@gmail.com หรือ โทร. 085-359-9699 The lecture “Determining developmental language among Malay children for speech-language therapy (SLT) purposes in Malaysia.” Friday, August 26th, 2016 (10:00-11:30 a.m.) Room 501/29, Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University การบรรยาย “การอ่านปรัชญา: แง่มุมทางปรัชญาของหนังสือยีนเห็นแก่ตัว” วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 501/2 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย  “มณีปัญญา-วิชญมาลา หนึ่งศตวรรษภาควิชาภาษาไทย” วันศุกร์ที่ ๒๖- วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ห้อง ๓๐๓ – ๓๐๔ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมเสวนาวิชาการ “ชนก-ชนนีในบูรพคดีศึกษา” ในวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่โถงชั้น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. (การแต่งกาย: ชุดประจำชาติอินเดีย หรือ ชุดสุภาพ) ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/6WGJSw4051YBU5St2 การสัมมนาทางวิชาการ “50 ปี แห่งการจากไปของ จิตร ภูมิศักดิ์” ในวันจันทร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8:30 – 18:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Energy stability for the future” โดย รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ ภารตนิเทศ หัวข้อ “Participatory Guarantee System and Organic Farming in India” วันจันทร์ที่ ่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรม “Green Faculty: Reducing Garbage and Saving Energy (Big Cleaning Day)” วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้ามพลาดเลยทีเดียว!

ปิดโหมดสีเทา