Update

เสวนาวิชาการ: วิชาการเดย์ วิชาการกันแค่กันยาฯ


โดย เมื่อ

“จุฬาฯ ยังไม่สิ้นงานวิชาการดีๆ”

คำพูดนี้ดูจะสามารถยืนยันได้จากบรรดางานเสวนาวิชาการต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ล้วนอัดแน่นด้วยคุณภาพทางวิชาการที่หลากรส หลายลีลา

วันนี้ CHU! จึงได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต่อแถวเรียงรายกันเพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แขนงต่างๆ ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ ให้แฟนเพจได้เลือกรับฟังตามใจชอบ

เตรียมเคลียร์คิว ทำตัวให้ว่าง แล้วร่วมงานเสวนาวิชาการต่างๆ ได้เลย!

 

14141782_1151515628225052_4249379208890585208_n

Public Lecture on “An International Perspective on Strengthening University-Community Network and Community Engagement in Education and Learning Systems”

By Dato’Dr. See Ching Mey. On September 7th, 2016, 13.00-15.00, 2nd fl. Phramingkhwan Building Faculty of Education

 

14241418_562680377256902_8066162609117452824_o

บรรยายชุด MADE IN 1956 “สายธารเปลี่ยนทิศ” วิกฤตการณ์คลองสุเอชกับประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่

โดย ผศ.ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้อง 501/13 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

 

 

14188546_1775377419397210_8405055263752618543_o

นิทรรศการ “100 ปี จุฬาฯ CUD – CUSAR พัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย”

โดยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ภายในงานพบกับกิจกรรมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เลือกชมเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตของนิสิตสำนักวิชา ฯ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ใต้อาคาร 50 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

14124540_10153978934176478_1235699970372700878_o

การสอบสอนของผู้เข้าสมัครเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์

 

14241555_1807945729487926_6604611052258946467_o
A Lecture “Why are Tibeto-Burman languages so typologically diverse?”

Friday, September 9th, 2016 (2:00-3:30 p.m.)
Room 501/29, Maha Chakri Sirindhorn Building

This lecture is part of the lecture series “Diversity in ASEAN from linguistic perspectives,” sponsored by the ASEAN Studies Center, Chulalongkorn University.

14242364_1779769288957910_8076437805196829716_o

การบรรยายโครงการ “สืบสานวิทยาพฤฒาจารย์ ปี ๒๕๕๙” ในหัวข้อ “เสน่ห์ภาษาบาลี-สันสกฤตสำหรับผู้เรียนภาษาไทย”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๔๐๑/๑๘ ชั้น ๔ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13698136_1215902415116314_1068873753285473477_o

การบรรยายทางวิชาการ เรื่องเทคนิคการอ่านเตรียมสอบ CU-TEP

โดย อาจารย์ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 12.15 -13.30 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

14195470_562680397256900_3871412240833657006_o

บรรยายชุด MADE IN 1956 การทำลายภาพลักษณ์สตาลิน ค.ศ.1956

โดย รศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ห้อง 501/13 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

14125099_544313045715646_149849888386501024_o

การบรรยาย หัวข้อ Translation as Transformation

โดย Professor Harish Trivedi (University of Delhi)

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.30 ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถสำรองที่นั่งได้ โดยส่ง email มาที่ ccti_2010@hotmail.com โทร./แฟกซ์ 02-218-4634 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง

 

 

 

 

เขียนเมื่อ โดย...

More to Read...

ความหลากหลายทางศาสนาในเชิงปฏิบัติที่ถูกมองข้ามในจุฬาฯ พระตำหนักดาราภิรมย์: พื้นที่จุฬาฯ ในเมืองเหนือ 4 เคล็ด(ไม่)ลับพาหนีโสด ฉบับเด็กนิเทศ Greetings โรคซึมเศร้า : โลกไม่เศร้าถ้าเข้าใจกัน

Comments

ปิดโหมดสีเทา