นิตยสาร CHU! Magazine

โดยฝ่ายสาราณียกร องค์การบริหารนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกในงานสำคัญต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือเปิดรั้วจามจุรี งานเปิดโลกกิจกรรม งานปิยมหาราชาภิสดุดี รวมไปถึงงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากหนังสือที่ระลึกแล้ว ยังมีนิตยสารรายภาคการศึกษา ชื่อว่า ‘CHU!’ ที่จะสร้างความใกล้ชิด และกระตุกต่อมคิดของผู้อ่านทั้งบุคคลภายในและภายนอกจุฬาฯ ผ่านการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบรั้วจามจุรี

sara

ติดต่อ

chumagazine@gmail.com
chulasara@gmail.com

CHU! Magazine
Saraneeyakorn Chula